Dátum

Október 13.

Október 14.

Október 15.

Délelőtt

 

plenáris előadások,
szekció előadások

szekció előadások

Délután

érkezés,
regisztráció

poszter szekció megnyitása,
short oral előadások,
kerekasztal-beszélgetés

szekció előadások,
a konferencia zárása,
elutazás

Este

nyitófogadás

bankett

 

A poszter szekció és a kiállítás a konferencia egész ideje alatt látogatható

 

Részletes program

Időpont 2013. 10. 13. Vasárnap
17:30 Nyitófogadás a szálloda éttermében
Tóth Péter előadása
CSI vs Reality
A MAE Díj átadása

 

Időpont 2013. 10. 14. Hétfő
1.sz. terem 2.sz. terem
Plenáris előadások
9:00 Bársony István
Alkalmazásorientált funkcionális anyagkutatás az MTA TTK MFA-ban
9:45 Major Zoltán
Digitális anyagtervezés és integrált szerkezetmodellezés alkalmazása műanyag kompozitokhoz
10:40 Szünet
11:00 Gubicza Jenő
Termomechanikai kezelés hatása túltelített Cu-Ag ötvözet mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira
Kollár Mariann
Nátrium algináttal módosított UHMWPE csípőprotézis alapanyag vizsgálata
11:20 Dugár Zsolt
Fémek és fémötvözetek első- és másodrendű termodinamikus átrendeződéseinek tanulmányozása DMTA berendezéssel
Marosné Berkes Mária
Si3N4 kerámiák tribológiai viselkedésének jellemzése
11:40 Kis Dávid István
Alakemlékező ötvözetek tanulmányozása és fázisátalakulásaik vizsgálata DSC és DMTA mérőberendezésekkel
Maros Zsolt
A 2D és 3D felületgeometriai jellemzők alkalmazása kerámiák és keramikus rétegek tribológiai vizsgálatakor
12:00 Móger Róbert
Üstmetallurgiai salakok viszkozitása
Korim Tamás
Alkáli aktivált szilikátbázisú szervetlen polimerek, avagy egy lehetséges megoldás a hagyományos kötőanyagok helyettesítésére
12:20 Orbulov Imre
Hibrid szintaktikus fémhabok előállítása és nyomóvizsgálati jellemzői
Makó Éva
Mechanokémiai módszer alkalmazása a kaolinit organokomplexeinek előállításához
12:40 Bálint Attila
Fémgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata
Morlin Bálint
Szál/mátrix adhézió meghatározása hőre lágyuló mátrixú kompozitokban
13:00 Ebéd
14:00 Poszterszekció
- megnyitó
- "short oral" előadások bemutatása 5-5 percben
- a poszterek megtekintése
16:30 Szünet
16:45 Kerekasztal-beszélgetés
A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának anyagtudományi vonatkozásai
Moderátor: Trampus Péter
18:30

Bankett
A "Legjobb poszter" díjak átadása
A fotópályázat győztesének járó tárgynyeremény átadása

20:00 Promóciós casino

 

Időpont 2013. 10. 15. Kedd
1.sz. terem 2.sz. terem
9:00 Pázmán Judit
Intenzív képlékeny alakítás hatása az AlMgSi1 ötvözet mesterséges öregítésére
Palotás Béla
Növelt folyáshatárú acélok keménysége különböző kritikus lehűlési idő esetén
9:20 Jóni Bertalan
Többtextúra-komponensű anyagok röntgendiffrakciós vonalprofil analízise
Mucsi András
Alumíniummal csillapított acélszalagok kiválási folyamatai a meleghengerlés utáni technológiai lépések során
9:40 Tranta Ferenc
Ötvözetlen edzett acél maradék ausztenit bomlásának vizsgálata
Karacs Gábor
Soros perlites acél izotermás ausztenitesedésének szimulációja sejtautomatával
10:00 Mertinger Valéria
TRIP/TWIP hatás Fe-Mn-Cr acélokban
Cseh Dávid
Maradó feszültség meghatározása roncsolásmentes röntgendiffrakciós módszerrel és a vizsgálat anyagtudományi vonatkozásai
10:20 Daniel Phifer
Dynamic Experiments and 2D and 3D Characterization of Metals
(Fémek dinamikus vizsgálatai, és 2D, 3D jellemzése)
Tóth Zoltán
Gyorsított élettartam teszt HID lámpák elektródáinak vizsgálatához
10:40 Szünet
11:00 László István
Nanoszerkezetek rajzolása sajátvektorok segítségével
Tisza Miklós
Anyagtechnológiák számítógépes tervezése és végeselemes modellezése
11:20 Szívós János
Direkt nanomintázás és nano-méretű maszk készítése UV-lézerrel
Lukács János
A fizikai szimuláció szerepe nagyszilárdságú acél és alumíniumötvözet hegeszthetőségének megítélésében
11:40 Benke Márton
Cu alapú alakemlékező ötvözetek termoelasztikus martenzites átalakulásainak in situ optikai mikroszkópos vizsgálatai
Kaptay György
Anyagtudományi modellek és anyagfejlesztések
12:00 Mészáros István
Erőművi acélok leromlási folyamatainak mágneses vizsgálata
Béda Péter
Gradiens anyagok mechanikai viselkedésének modellezése
12:20 Dankházi Zoltán
Felület-előkészítési vizsgálatok visszaszórt elektron diffrakciós mérésekhez
Saito Keisuke
XRD Reciprocal Space Mapping
using Modern Diffractometer combined
with 2-D Detector
(Röntgendiffrakciós reciproktér térképezés 2D detektorral kombinált korszerű diffraktométerrel)
12:40 Szilágyiné Biró Andrea
Módosított Floe eljárással karbonitridált felületi rétegek tulajdonságai
Réti Tamás
Fullerén-anyagok topológiai szerkezetének jellemzése
13:00 Ebéd
14:00 Hajba Sándor
Cellulóz erősítésű Politejsav (PLA) fejlesztése műszaki alkalmazásokhoz
Pálmai Zoltán
Kráter kopás modellezése TiN bevonatú gyorsacél szerszámnál
14:20 Balázsi Katalin
Biokompatibilis TiC / hidroxiapatit implantátum fejlesztése
Tóth László
A folyamatos újrakristályosodás mechanizmusa extrém képlékeny deformáció során
14:40 Egész Ádám
Alumínium-oxid kerámiaipari alapanyagok minősítésének eljárásai
Fekete Zoltán
Testszövetbe implantálható bioelektródák felületének nanostruktúrálása
fémezett fekete szilíciummal
15:00 Bánhegyi András
N-alkil pirrolidon lágyítók vizsgálata PVC és poliuretán rendszerekben
Péter László
Acélipari pácolási folyamatok laboratóriumi léptékű modellezése: A berendezés felépítése és a kapott eredmények
15:30 A konferencia zárása - Búcsú party
16:00 Elutazás